Outplacement

Als er sprake is van ‘gedwongen’ afscheid nemen van de werkgever.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan verschillende oorzaken hebben, zoals onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer, ontslag, reorganisatie. Vaak volgt na het afscheid een periode van onrust en onduidelijkheid waarin u zoekt naar antwoorden op vragen als: “Wat wil ik?”, ‘’Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?’’, ‘’Solliciteren, hoe pak ik dat aan?’’

Outplacementtrajecten zijn altijd individueel en maatwerk omdat situaties en behoeften van mensen  verschillend zijn. De West Consult biedt resultaatgerichte coaching en maakt gebruik van de juiste instrumenten, gericht op het zoeken naar een loopbaanvervolg dat past bij uw wensen en mogelijkheden. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld.

Afhankelijk van de behoefte komen de volgende onderdelen tijdens het traject aan de orde:

 • Intake
  Terugblik op de ontstane situatie.
  Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

 • Oriëntatie
  Persoonlijke succesfactoren, competenties, groeikansen, ontwikkelpunten.
  Vaststellen profiel van passende functie.

 • Arbeidsmarkt
  Arbeidsmarktverkenning.
  Solliciteren, de CV, sollicitatiebrieven, training in het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken.

 • Nieuwe functie

De duur van de outplacementtrajecten kan verschillend zijn en wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.