Loopbaanscan

De loopbaanscan is bij uitstek een geschikt instrument om ontwikkelingswensen en mogelijkheden helder te krijgen en concreet vorm te gaan geven. In een kort tijdbestek kan worden vastgesteld op welke wijze de loopbaan vervolg kan krijgen. Er ontstaat inzicht in kansen en (evt. ontstane) knelpunten.

Kennismaking en intake
Aansluitend aan het kennismakingsgesprek wordt tijdens de intake de (persoonlijke) vraagstelling besproken en vastgesteld. Daarna volgt het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Hierbij worden de gedragseigenschappen geïnventariseerd en een profiel weergegeven; een referentiekader van de persoonlijke werkstijl, sterkten en aandachtspunten.

Persoonlijke profielanalyse
In het vervolggesprek wordt de PPA-rapportage uitgereikt en toegelicht. Uw (persoonlijke) vraagstelling komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Actieplan
Vervolgens kan samen gewerkt worden aan het concreet maken van vervolgstappen in de vorm van een actieplan. Aansluitend kan gedurende twee maanden, via e-mail en telefonische contacten, gebruik gemaakt worden van ondersteuning bij de concrete uitvoering van uw actieplan.